Ingyenes honlapkészítő


GeRoNi Design Vásárlói Tájékoztató
  

 

Az Általános Szerződési Feltételek („Szabályzat”) tartalmazzák a GeRoNi Design Bt. (székhely: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 10. 2/2.,adószám: 25427316-2-19), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai

 

A szolgáltató neve: GeRoNi Design Bt. 

A szolgáltató székhelye: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 10. 2/2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: geronidesign@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 19-06-509645

Adószáma: 25427316-2-19

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Veszprém Megyei Bíróság

A szerződés nyelve: magyar

 

Alapvető rendelkezések

 

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.2. A jelen Szabályzat 2016. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a GeRoNi Design Bt. által fenntartott weboldal Általános Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A mindenkori módosítás a közzétételkor lép hatályba.

 

1.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

1.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Adatkezelési szabályok

 

1.5. Szolgáltató számára alapvető cél a Felhasználók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

1.6. A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg.

 

1.7. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: dekorációk babaszobákba, lakás dekor. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg.  Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges megjelenése, pl. színárnyalat miatti különbözőség miatt.

 

1.8. A termékekre vonatkozóan egyedi árszabás jellemző, hiszen minden termékünk egyedileg kerül megtervezésre. Az árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költséget nem számítunk fel!

 

Rendelés menete

 

1.9 A GeRoNi Design termékei egyedileg kerülnek megtervezésre, melyet e-mailes egyeztetéseket követően készítünk el. A dekoráció készítése során több alkalommal fotót küldünk a megrendelőnek, így folyamatosan jelezni tudja, ha a termék nem teljesen az elképzelésének megfelelő. Az elkészült termékről is küldünk postázás előtt képet. Ekkor a vevő megadja a szállítási nevet, címet, ahová küldhetjük a terméket. Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

 

1.10. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

1.11. A weboldalon kínált termékek ismertetőjében, leírásában, adatainak, árainak, stb. helyessége érdekében Szolgáltató a legnagyobb gondossággal jár el, de ezekért felelősséget nem vállal.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után Felhasználót azonnal tájékoztatjuk az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

1.12. Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az Felhasználó felé elektronikus úton 8 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A Szolgáltató a rendelés beérkezésétől, és a tervezet Vevő általi elfogadásától számított 1-2 héten belül elkészül a megrendelt termékkel. Amennyiben előre láthatóan ez a határidő nem tartható, úgy haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.

1.14. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

 

1.15. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

1.16.  Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására teljes egészben, amennyiben Felhasználó a megrendelés végösszegét a visszaigazolástól számított 10 munkapon belül nem egyenlíti ki.

 

Szállítási feltételek

 

A  megrendelt termék akkor válik szállíthatóvá, amikor annak teljes vételára a GeRoNi Design Bt. bankszámlájára megérkezett.

 

A kiszállítás 15000Ft feletti vásárlás esetén - súlytól függetlenül Magyarország határain belül DÍJMENTES.

 

Szállítás Posta igénybevételével történik, a szállítás díja súlytól függetlenül általánosan 480 Ft + ÁFA, előre fizetés esetén.

A szállítási díjak közvetített szolgáltatást tartalmaznak.

A szállítási díjak 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.

 

Amennyiben a Posta szolgáltatásait nem tartja megbízhatónak, úgy futárszolgálat igénybevétele lehetséges. 

 

Fizetési feltételek

 

1.17. Felhasználó a vásárolt áruk ellenértékét banki előre átutalással teljesíti.

 

1.18. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük. A csomag újra küldésére csak az ellenértékének előre történő átutalása esetén kerülhet sor.

 

Elállás joga

1.19. A fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

1.20. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

1.21. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a teljes kifizetett összeget a Felhasználó részére.

 

1.22. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén elektronikusan, írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Felhasználót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

A nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése Felhasználót terheli!

 

1.23. Szolgáltató a termék visszaérkezését követő legkésőbb 14 napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

 

Garancia, jótállás, szavatosság

1.24. Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Felhasználónak jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását Szolgáltató felé írásban, elektronikus vagy postai levél úton. A reklamációt a bejelentést követő tizenöt munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság időtartama hat hónap. Szavatossági igény estén Felhasználó kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben Szolgáltató nem jelölte meg a leértékelés okát. Szolgáltatónak a Felhasználó szavatossági és jótállási igényét jegyzőkönyvben kell rögzítenie.

 

Panaszkezelés

 

1.25. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát írásban, elektronikus vagy postai levél útján is közölheti.

A panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

 

Vegyes rendelkezések

 

1.26. Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.

 

1.27. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

 

1.28. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

1.29. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

1.30. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 

 

 

                        GeRoNi Design Bt.

 

 

Veszprém, 2016. január 1.

Ez a weboldal a www.oldalunk.hu honlapkészítővel készült.